Syfte

Projektet ska ta fram användarvänliga tillämpningsanvisningar baserade på etablerade standarder, så att olika aktörer i branschen kan hitta det stöd de behöver för att jobba enhetligt och effektivt med digital information genom hela livscykeln.

Mål

  • Underlätta implementering
  • Vägleda i praktiken
  • Etablera en branschgemensam grund