1. Hem
  2. /
  3. Tillämpningsanvisningar BIM

Tillämpningsanvisningar för BIM

Tillämpningsanvisningarna utgår ifrån standarden SS-EN ISO 19650 för att beskriva skeden, processer, begrepp och metoder som behövs för att åstadkomma en enhetlig och strukturerad hantering av tillgångsinformation inom samhällsbyggnadssektorn. Standarden SS-EN ISO 19650 utgör ett ramverk i tillämpningsanvisningarna, som kompletteras med klassifikationssystemet CoClass och filformatet IFC för att beskriva hur ett obrutet informationsflöde kan uppnås genom den byggda miljöns hela livscykel.
Tillämpningsanvisningarna utgör ett stöd för team och individer som ansvarar för och hanterar digital tillgångsinformation – inom ett projekt, ett uppdrag eller en organisation. Innehållet i tillämpningsanvisningarna följer strukturen i ISO 19650. Det första avsnittet beskriver grundläggande principer för informationshantering. Därefter följer två avsnitt som motsvarar de två skedena för informationshantering enligt ISO 19650: leveransskedet och användningsskedet. Det fjärde och sista avsnittet berör gemensam datamiljö (Common Data Environment, CDE). En innehållsförteckning till tillämpningsanvisningarna återfinns nedan.